Privacy en Cookies

Deze verklaring is een aanvulling op de "Legal Notice" die is gemaakt om het gebruik van het internetportaal www.micortijillosuerte.com te regelen.

Mi Cortijillo Suerte hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en aan het gebruik van technologie die een veilige online ervaring mogelijk maakt.

Door het gebruik van de website www.micortijillosuerte.com accepteert de gebruiker volledig en zonder voorbehoud onze Algemene Voorwaarden, eventuele aanvullende aangepaste voorwaarden, en condities voor de op de website aangeboden diensten en inhoud van de website.

Wij adviseren u al onze voorwaarden en condities, voor het gebruik van de diensten en kennisname van de inhoud die op onze website www.micortijillosuerte.com aangeboden worden, aandachtig door te lezen.

 

Privacy en persoonsgegevens beleid

Als gevolg van het soort activiteiten en de diensten die Mi Cortijillo Suerte aanbiedt, en op grond van het behalen van doelstellingen, is het noodzakelijk persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen en in een bestand op te slaan . Dat bestand is eigendom van Mi Cortijillo Suerte, gevestigd te: La Alberdina 377 – Urbanización El Padrón - C.P. 29680 Estepona (Málaga) Spanje. Teneinde deze diensten aan te kunnen bieden worden deze gegevens geanalyseerd, verwerkt en aan derden overgedragen. Mi Cortijillo Suerte staat er garant voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, conform maatregelen inzake gegevens bescherming opslag en behandeling, zoals verlangd wordt in Nederlandse wetgeving.
In elk geval wordt het doel waarvoor de informatie van gebruikers verzameld en verwerkt wordt aangegeven wanneer de overeenkomst via een privacy-clausule op de website wordt aangegaan. Deze moet te allen tijde worden aanvaard om de overeenkomst te voltooien.
Overeenkomstig kunnen data-eigenaren te allen tijde, gebruik maken van hun recht op toegang tot de informatie en hun rechten op rectificatie, annulering en verweer onder de in de wetgeving inzake gegevensbescherming geldende voorwaarden, door te schrijven naar het bovenstaande adres of via e-mail naar info@micortijillosuerte.com (Ref. data Protection). Toestemming van de gebruiker voor de verwerking en overdracht van persoonsgegevens is ten allen tijde herroepbaar.


 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Omdat deze informatie bij een volgend bezoek door onze website kan worden herkend kunnen we beter en sneller op u als gebruiker afstemmen.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om een virus op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Onze cookies verzamelen informatie over het aantal bezoeken en gebruikers van de website. Door het gebruik van cookies, kan de Mi Cortijillo Suerte server de browser van de computer van de gebruiker herkennen en het gebruik vereenvoudigen. Ook kunnen de publieks- en gebruiksparameters gemeten worden evenals de voortgang en de intensiteit van het gebruik zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens. De cookies maken het mogelijk om het gedrag en gebruik van websites te analyseren. Wij analyseren de verkregen gegevens en gebruiken ze om verbeteringen in onze website door te voeren. Web analyse staat niet toe informatie over de naam, achternaam(en), e-mailadres(sen) of het postadres van de gebruiker te verkrijgen. De verkregen informatie betreft het aantal bezoekers, het aantal bekeken pagina’s, de frequentie en de herhaling van de bezoeken, de duur, de gebruikte browser, de provider, de taal, het gebruikte apparaat of de stad waaraan het IP adres is toegewezen.

Mi Cortijillo Suerte is niet verantwoordelijk voor privacy verklaringen of andere inhoud op websites buiten de Mi Cortijillo Suerte website en aan Mi Cortijillo Suerte gerelateerde Websites.