Algemene voorwaarden Mi Cortijillo Suerte Bed & Breakfast

Mi Cortijillo Suerte heet u van harte welkom en wenst u een prettig verblijf in onze Bed & Breakfast.

 

Geldigheid:

Onze Algemene voorwaarden gelden voor alle gasten van Mi Cortijillo Suerte. Ze staan vermeld op onze website www.micortijillosuerte.com onder de aanduiding: Algemene Voorwaarden.

Op het moment dat een gast een reserveringsaanvraag of boeking bij Mi Cortijillo Suerte doet gaat hij automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

 

Algemeen:

De toegang en het gebruik van de kamers en gebouwen op het terrein, zijn enkel toegestaan voor onze gasten.

De kamer dient netjes te worden gehouden en geluidsoverlast in en bij de kamers dient te worden voorkomen. Van 24.00 uur tot 07.00 uur verzoeken wij onze gasten rust in acht te nemen.

Roken in de kamers en in de gezamenlijke ruimtes is niet toegestaan.

Het branden van kaarsen in de kamer is niet toegestaan.

De eigenaar/beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten.

Mi Cortijillo Suerte kan door de gast niet verantwoordelijk worden gehouden voor geleden schade en zal Mi Cortijillo Suerte vrijwaren van aanspraken in welke vorm dan ook. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Mi Cortijillo zijn eveneens voor rekening van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

Beschadigingen en vermissing van roerende en onroerende goederen van eigenaar/beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar/beheerder.

Mi Cortijillo Suerte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het uitvallen van elektriciteit en of watervoorziening.

De met het verblijf in Mi Cortijillo Suerte verband houdende instructies dia aangegeven staan of gegeven zijn door eigenaar/beheerder dienen door de gasten te worden opgevolgd.

Bij overtreding van deze voorwaarden, alsmede bij ongepast gedrag kan eigenaar/beheerder met onmiddellijke ingang de toegang tot Mi Cortijillo Suerte ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Bij het verlies van sleutels worden alle kosten die hierdoor voor de eigenaar/beheerder ontstaan aan de gast in rekening gebracht.

Voor onze gasten verzorgen wij drie keer per week een aanschuiftafel en er is een honesty-bar met diverse drankjes. Door de dag heen serveren wij op verzoek koffie en thee. De kosten voor het gebruik dienen op de dag van vertrek af te worden gerekend.

 

Het zwembad:

Het gebruik van het zwembad en de faciliteiten rond het zwembad zijn geheel voor eigen risico, zonder dat de eigenaar/beheerder van de B&B verantwoordelijk gesteld kunnen worden.

Aan iedere gebruiker van het zwembad wordt nadrukkelijk gevraagd, voor het zwemmen, gebruik te maken van de aanwezige douches. Het gebruik van opblaasbare luchtmatrassen of opblaasbaar speelgoed is alleen onder ouderlijk toezicht toegestaan in het zwembad. Balsporten, zoals voetbal, zijn enkel toegestaan voor de kleinsten, maar weliswaar met een lichte bal.

Er mag geen glas (glazen/flessen) rondom het zwembad gebruikt worden.

 

Prijzen:

De vermelde tarieven zijn per nacht en zijn:


       Inclusief ontbijt.
       Het gebruik van water en elektriciteit op de kamer.
       Het gebruik van bedlinnen, handdoeken en badhanddoeken.
       Inclusief BTW.

Tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen zoals de wijziging van het BTW tarief.

 

Reserveringen:

Mi Cortijillo Suerte accepteert alleen schriftelijke reserveringen. Een reservering wordt door ons, na acceptatie, bevestigd. In de bevestiging worden de datums van de reservering en gegevens voor de betaling vermeld. Een reservering is definitief als aan de voorwaarden voor betaling is voldaan.

 

Annulering:

Wij accepteren alleen schriftelijke annuleringen. Gratis annuleren kan tot uiterlijk 14 dagen voor de reserveringsdatum. De gast betaalt de totaalprijs als hij/zij annuleert binnen 14 dagen voor de reserveringsdatum.

 

Overmacht:

In geval van overmacht, in de meest brede zin van het woord, is Mi Cortijillo Suerte gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of, indien mogelijk, op te schorten zonder dat de gast aanspraak kan maken op een vergoeding.

 

Klachten:

De gast is altijd gerechtigd grieven door middel van een klacht aan Mi Cortijillo Suerte voor te leggen. Mi Cortijillo Suerte dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, te behandelen.

 

Privacy:

Mi Cortijillo Suerte zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens uitsluitend vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen. Alle in redelijkheid te verwachten voorzorgsmaatregelen ter bescherming van onbevoegd gebruik van deze gegevens worden in acht genomen. Het bij de boeking opgegeven e-mailadres kan gebruikt worden voor contact- en promotiedoeleinden. Als de gast daar geen prijs op stelt verzoeken wij dat schriftelijk aan Mi Cortijillo Suerte kenbaar te maken.

Heeft u vragen over onze voorwaarden, neem dan beslist even contact met ons op.